Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP powstało w 1991 roku. Jest ogólnokrajową zarejestrowaną organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony dzikich ptaków i miejsc ich bytowania. Działania OTOP obejmują monitoring, ochronę czynną, kształtowanie polityk mających wpływ na środowisko oraz edukację. Organizacja realizuje swoje zadania na terenie całej Polski poprzez sieć lokalnych grup składających się z członków OTOP (i jednocześnie zaangażowanych wolontariuszy) otwartych dla wszystkich, którzy podzielają troskę o stan środowiska oraz wolontariuszy indywidualnych. Jest polskim Partnerem BirdLife International.

Organizacja liczy ok. 800 członków, 13 lokalnych grup konserwatorskich, 4 biura (główny w Markach k/Warszawy oraz biura regionalne: w Rumi k/Gdańska, w Krakowie iw Trzciannem k/Białegostoku), 31 zatrudnionych pracowników. OTOP posiada ok. 500 ha gruntów i dzierżawi kolejne ok. 250 ha, z których wszystkie są zarządzane jako rezerwaty przyrody

Niektóre z obecnie prowadzonych działań

  • Ochrona ptaków i promowanie ochrony przyrody w rezerwatach:<br>Beka nad Zatoką Pucką, Karsiborska Kępa, Mścichy, Ławki-Szorce i Zajki w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • prowadzenie programu monitoringu ptaków w Polsce
  • utworzenie szerokiej sieci wolontariuszy
  • prowadzenie projektów ochrony gatunkowej w celu zachowania<br>wodniczki i kraski
  • prowadzenie programów edukacyjnych dla szkół i realizacja innych działań edukacyjnych dla szerokiego grona odbiorców,
  • koordynowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego Spring Alive
  • prowadzenie kampanii przeciw budowie drogi wodnej E40
  • prace nad kształtowaniem Wspólnej Polityki Rolnej w sposób przyjazny dla ptaków
  • krajowy system ewidencji obserwacji ptaków (Ornitho) wraz z aplikacją mobilną NaturaList, która jest częścią międzynarodowych serwisów obserwacyjnych ptaków opartych na formule nauki obywatelskiej